نوار قلب

نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام

نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام

الکتروکاردیوگرام یا تست نوار قلب، تستی است که طی آن عملکرد الکتریکی قلب شما بررسی می‌شود. تست نوار قلب، عملکرد الکتریکی قلب شما را به صورت یک نمودار خطی نشان می‌دهد که روی یک کاغذ چاپ می‌شود. این نمودار خطی در نقاطی دارای صعود و فرود ناگهانی است که به شکل خطوطی عمودی در نمودار هستند و به آن‌ها موج گفته می‌شود. قلب یک پمپ عضلانی است که از چهار حفره تشکیل شده است. به دو حفره‌ی بالایی، دهلیز و به دو حفره‌ی پایینی بطن گفته می‌شود. یک سیستم الکتریکی طبیعی که در بدن وجود دارد موجب انقباض عضلات قلب می‌شود. انقباض عضلات قلب موجب پمپاژ شدن خون از قلب به ریه‌ها و سایر اعضای بدن می‌شود.

Click here to change this text