آریتمی قلبی چیست؟

آریتمی قلبی چیست؟

آریتمی قلبی چیست؟ آریتمی قلب که با نام دیس‌ریتمی قلب (cardiac dysrhythmia) نیز شناخته می‌شود، در شرایطی رخ می‌دهد که...