پریکاردیت قلب چیست؟

پریکاردیت قلب چیست؟

پریکاردیت قلب چیست؟ پریکاردیت قلب به التهابی که در اطراف کیسۀ قلب وجود دارد اطلاق می‌شود. این پوشش قلب را...

نوار قلب چیست؟ چه اطلاعات مفیدی را میتوان از آن دریافت؟

نوار قلب چیست؟ چه اطلاعات مفیدی را میتوان از آن دریافت؟

قلب چیست؟فعالیت الکتریکی قلب به چه صورت است که نوار قلب آن را ثبت می کند؟ قلب در حقیقت یک...