شناسایی بیماری های با علائم مشابه بیماری قلبی

شناسایی بیماری های با علائم مشابه بیماری قلبی

شناسایی بیماری های با علائم مشابه بیماری قلبی امروزه بیماری‌های قلبی یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌ومیر افراد در جوامع پیشرفته...

حمله حاد قلبی چیست؟ ACS یا سندروم حاد کرونر.

حمله حاد قلبی چیست؟ ACS یا سندروم حاد کرونر.

حمله حاد قلبی چیست؟ سندروم حاد کرونر که در گویش عامیانه از آن به عنوان حمله حاد قلبی یاد می...

دردهای قلبی چه نشانه هایی دارند؟آیا هر دردی در سینه نشانه مشکل قلبی است؟

دردهای قلبی چه نشانه هایی دارند؟آیا هر دردی در سینه نشانه مشکل قلبی است؟

نشانه های دردهای قلبی را می توان در چهار بخش زیر طبقه بندی و سپس بررسی نمود: 1:محل دردهای قلبی:...