روماتیسم قلبی چیست؟

روماتیسم قلبی چیست؟

روماتیسم قلبی چیست؟ بیماری روماتیسم قلبی در جهان فقیرترین افراد را به کام مرگ فرو می‌برد. این عبارت به این...

آریتمی قلبی چیست؟

آریتمی قلبی چیست؟

آریتمی قلبی چیست؟ آریتمی قلب که با نام دیس‌ریتمی قلب (cardiac dysrhythmia) نیز شناخته می‌شود، در شرایطی رخ می‌دهد که...

سیگار و قلیان چه تأثیری روی سلامت قلب می گذارند؟

سیگار و قلیان چه تأثیری روی سلامت قلب می گذارند؟

سیگار و قلیان چه تأثیری روی سلامت قلب می‌گذارند؟ نحوۀ استفاده از تنباکو چندان اهمیتی در تاثیر مخرب آن بر...