پریکاردیت قلب چیست؟

پریکاردیت قلب چیست؟

پریکاردیت قلب چیست؟ پریکاردیت قلب به التهابی که در اطراف کیسۀ قلب وجود دارد اطلاق می‌شود. این پوشش قلب را...