دردهای قلبی چه نشانه هایی دارند؟آیا هر دردی در سینه نشانه مشکل قلبی است؟

نشانه های دردهای قلبی را می توان در چهار بخش زیر طبقه بندی و سپس بررسی نمود:

1:محل دردهای قلبی:

با توجه به اینکه اعضای داخلی هیچ کدام عصب حسی مشخصی ندارند . درد این اعضا از طریق اعصاب اتونوم منتقل می شود. لذا محل مشخصی برای تشخیص درد مرتبط با بیماری قلبی وجود ندارد. ولی معمولا دردهای قلبی پایین تر از ناف و یا بالاتر از فک فوقانی حس نمی شود . پس هر دردی از ناف تا فک تحتانی ممکن است منشا قلبی داشته باشد. البته به طور شایع تری دردهای مرتبط با قلب زیر جناق حس احساس می شود. لذا توجه به محل درد یکی از عوامل مهم ارتباط با بیماری های قلبی است.

2:ماهیت دردهای قلبی:

درد قلبی معمولا ماهیت فشارنده دارد . بیمار قلبی معمولا با احساس فشار و سنگینی بر قفسه سینه مراجعه می نماید.

3:عوامل تشدید کننده و کاهنده دردهای قلبی:

به طور بارزی دردهای قلبی با فعالیت ارتباط دارند.بدین معنا که در زمان فعالیت ایجاد شده و با استراحت شدت آن کم یا از بین می رود. دردهای قلبی با داروی نیترات زیر زبانی ظرف کمتر از پنج دقیقه بهبود پیدا می کند. البته بعضی از دردهای گوارشی نیز با این دارو و تخفیف پیدا می کند که کلید تمایز مدت زمان بعد از مصف دارو است. این بدان معناست که دردهای گوارش با فاصله بیشتری از مصرف دارو تخفیف پیدا می کند. لذا توجه به زمان تخفیف درد از این نظر دارای اهمیت است.

4:مدت زمان دردهای قلبی:

با توجه به مکانیسم ایجاد دردهای کرونری حداقل زمان احساس درد بین دو یا سه دقیقه می باشد ، یعنی دردهای با مدت زمان کمتر از دو دقیقه و دردهایی که حالت تیر کشنده دارند ، معمولا منشا خطرناک قلبی ندارند. از سوی دیگر دردهای مداوم اگر بیشتر از چند ساعت ادامه می یابند ، نیز با احتمال کمتری منشا قلبی دارند. لذا جهت تعیین مرتبط بودن درد با قلب توجه به مدت زمان درد بسیار با اهمیت است.

با احترام

دکتر مهدی حسن آبادی

ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.